ثبت نام در آزمون استخدامی هتل قصرالضیافه قدس

قبل از ارسال فرم شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدام را دانلود و مطالعه فرمایید.